Gevorderden: Van A0 naar A1

Iemand met taalniveau A1 begrijpt woorden of namen die vertrouwd zijn en heel eenvoudige korte zinnen.

Gevorderden: Van A1 naar A2

A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft.Hij begrijpt korte eenvoudige teksten. Hij is in staat om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een advertentie of een menukaart.

Staatsexamen I: Van A2 naar B1

Mensen die taalniveau B1 hebben, begrijpen teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte woorden bestaan. Maar ze begrijpen ook moeilijker taal, als ze daar veel mee te maken hebben. Bijvoorbeeld door hun werk of hobby.

Staatsexamen I: Van B1 naar B2

Heeft iemand taalniveau B2? Dan begrijpt hij een tekst waarin de schrijver een standpunt inneemt over een actueel onderwerp (‘de jeugd begrijpt alleen nog teksten van maximaal 140 karakters’) . Hij kan ook genieten van hedendaagse literatuur.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat hierbinnen uw mogelijkheden zijn. We kijken naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat uw wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van een CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven.

Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)

Onze cursus KNM dient als voorbereiding voor studenten die het verplichte examen Kennis Nederlandse Maatschappij in het Nederlands willen gaan afnemen.

Meld je aan

Lees hier welke gegevens DUO wil hebben.

//
WhatsApp us