LEER UNIQUE
ELKE DAG IS EEN OPEN DAG
LEER UNIQUE
De beste plek om de Nederlandse taal te leren

Waarom de Taalschool Leer Unique?

Beste professional
Team

DE MEESTE  NT2-DOCENTEN BIJ LEER UNIQUE HEBBEN MEER DAN 10 JAAR ERVARING. ZIJ KUNNEN GOED OMGAAN MET DIVERSITEIT IN DE KLAS.

Snel
Dienst

LEER UNIQUE INVESTEERT VOORTDURENT IN HAAR INNOVATIEVE ONLINE PLATFORM OM DE HOOGSTE KWALITEIT EN DE SNELST MOGELIJKE SERVICE TE KUNNEN LEVEREN.

Beste
Prijzen

BIJ DE TAALSCHOOL LEER UNIQUE DOEN WE ONS UITERSTE BEST OM U TE VOORZIEN VAN HE BESTE LEERPROCES. WE KIEZEN ZORGVULDIG ONS CURRICULUM ZODAT U  DE BEST MOGELIJKE CURSUS BIJ ONS KUNT VOLGEN.

Onze cursussen

Iemand met taalniveau A1 begrijpt woorden of namen die vertrouwd zijn en heel eenvoudige korte zinnen.

Gevorderden: Van A1 naar A2
A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft. Hij begrijpt korte eenvoudige teksten. Hij is in staat om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een advertentie of een menukaart.

Staatsexamen I: Van A2 naar B1
Mensen die taalniveau B1 hebben, begrijpen teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte woorden bestaan. Maar ze begrijpen ook moeilijker taal, als ze daar veel mee te maken hebben. Bijvoorbeeld door hun werk of hobby.

Staatsexamen I: Van B1 naar B2
Heeft iemand taalniveau B2? Dan begrijpt hij een tekst waarin de schrijver een standpunt inneemt over een actueel onderwerp (‘de jeugd begrijpt alleen nog teksten van maximaal 140 karakters’) . Hij kan ook genieten van hedendaagse literatuur.

ONA:

“Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat hierbinnen uw mogelijkheden zijn. We kijken naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat u wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van een CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven.”

LEER UNIQUE NIEUWS EN UPDATES

getuigenissen

WhatsApp us